Aftalens parter:
“Køber” bruges om den person, som afgiver bestilling til www.plejeprodukter.dk.

“Sælger” bruges i det efterfølgende om plejeprodukter.dk, som ved ordrebekræftigelsen accepterer købers bestilling og sælger de bestilte varer.

Priser:
Alle priserne er kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer, umiddelbart efter en afsluttet handel.

Alle priser angivet på plejeprodukter.dk er inklusiv 25% moms.

Betaling:
Vi modtager betaling på følgende måder:

Dankort
Visa/Dankort
Visa
eDankort
MasterCard
PayPal
Bankoverførsel

Reklamation:
Plejeprodukter.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til plejeprodukter.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har eller burde have opdaget manglen ske til plejeprodukter.dk inden rimelig tid, ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller at de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for sælgers kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Sælger afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler kunden til sælger, at kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler sælger det evt. modtagne beløb, dog refunderes fragtomkostningerne ikke.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse.

Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører,
da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse.
Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelses retten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Forbehold:
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer ikke indkomne og udsolgt varer,
samt ændringer i sortimentet. Sælger forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.