Hvad er parabener?

Parabener er en gruppe betegnelse for 6 forskellige konserveringsmidler. Parabener anvendes for det meste i shampoo, creme og make-up produkter for at forhindre væksten af bakterier og svampe samt at forlænge holdbarheden af produkterne.
De 6 konserveringsmidler der alle er grupperet som parabener er Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isopropylparaben og Isobutylparaben.

Parabener er blevet anvendt i kosmetik og fødevarer siden 1940erne og er veldokumenteret fordi at de har været anvendt i mere end 60 år.
Der findes nye konserveringsmidler som der endnu ikke kendes langtidseffekterne af.

Kosmetik?

De parabener der oftest anvendes i forbindelse med kosmetik er en eller flere af følgende parabener:
Methylparaben
Ethylparaben
Propylparaben
Butylparaben

Hvorfor anvendes parabener?

Parabener anvendes ikke kun for at give en lang holdbarhedstid på et produkt. Konservering er nødvendigt for at mindske eksem da kosmetikprodukter og creme har kontakt med huden.
Parabener anvendes da de aktivt virker mod et bredt spektrum af bakterier og samtidig ikke giver hudgener i sammenhold med at der er meget få mennesker der udvikler allergi over for parabener.
Konservering med parabener er godt imod allergi da de hindrer produkterne i at rådne og give infektion og dermed forværre fx kontakt- og børneeksem.

Indholdet af parabener er i Danmark reguleret i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om kosmetiske produkter. Der højst må indgå 0,4% for et enkelt paraben og 0,8% for en blanding af parabener i hudplejeprodukter. Det er koncentrationen af parabener der ifølge hudlæger kun yderst sjældent udvikler sig til en allergi.

Er parabener farlige?

Uskikkerhed hos forbrugere skyldtes hovedsageligt at der i tidensløb har været en meget negativ omtale af parabener fra mediernes side. Det essentielle i denne debat er at der skal skelnes mellem de forskellige parabener. Selv om de 6 parabener er grupperet sammen har de hver deres virkning og nogle af parabenerne er helt ufarlige.

I en vurdering fortaget af ”Den Videnskabelige komite for forbrugerprodukter”, er der taget stilling til sikkerheden ved brugen af parabener i forbrugerprodukter.
Konklusionen på komiteens vurdering er, at Methylparaben og Ethylparaben er helt sikre at anvende. For Propylparaben, Butylparaben, Isopropylparaben og Isobutylparaben har komiteen givet gult lys – fordi de mangler flere informationer før de kan udtale sig nærmere.
Parabenerne Isopropylparaben og Isobutylparaben anvendes dog sjældent i kosmetik.

Vurderingers kategorier for de enkelte parabener:

“Grønt lys”
Methylparaben
Ethylparaben

“Gult lys”
Propylparaben
Butylparaben
Isopropylparaben
Isobutylparaben

“Rødt lys”
Komiteen har ikke givet rødt lys til nogen af parabenerne.

Miljøstyrelsen har derimod i 2004 givet alle parabener grønt lys ved en vurdering af sikkerheden ved brug af parabener som konserveringsmidler i kosmetik.

Hvis du ønsker mere viden om parabener henviser vi til astma og allergi forbundets hjemmeside på astma-allergi.dk